The pain behind the addiction

 
Vaför jag skrev den här texten från början, är av exakt de anledningar som han pratar om i videon. Att ett beroende börjar hos oss själva och om vad som finns bakom beroendet. Jag ifrågasätter vår syn på alkoholism idag för att jag tycker att det behövs! 
Som någon kommenterade i artikeln:
 
''Det viktigaste är att skribenten ifrågasätter. Ingen diagnos som inte går att mäta, väga, ta på eller se, ska få tas för att vara en evig sanning. Det vi trodde på inom psykiatrin för 20 år sedan, ler vi åt idag och förvånas över att vi var naiva. Det tydligaste är att vi låste in psykopater men idag gör vi inte så. Idag ses psykopati som ett personlighetsdrag snarare än en sjukdom.''
 
Jag pratar inte om att förkasta 12-stegsprogrammet helt. Jag säger inte att mitt sätt att se på saken är det enda rätta. Jag dömer inte någon som är beroende jag vill bara lyfta ett alternativt sätt att jobba med problematiken både i förebyggande syfte och under tiden. För många kanske blir hjälpta av att få sitt beroende stämplat som en sjukdom men många blir också stjälpta. För vissa hade det hjälpt att se sig som större än sitt beroende eftersom det blir tyngre att jobba sig igenom något man känner sig maktlös inför. Tankens kraft är så himla stor och jag är trött på att den underskattas. 
Anonym:

Det är det 12 stegsprogrammet gör, om du läser i stora boken om steg 4 ( vi gör en grundlig och o förskräckt självrannsakan) . Så står det att alkoholen bara är ett symtom, det är inte huvudsaken

Kommentera inlägget här: