Vad är självledarskap för dig?

 
Svar:
Att vara medveten om vem man är, vad man vill, värderar och göra aktiva val utifrån detta.
Att stanna upp och reflektera så att man fortsätter följa sin inre röst och sin egen väg.
Att ta ansvar för sina egna tankar, känslor och handlingar.
 
 
 
 
Kommentera inlägget här: